Potřebujete poradit s výběrem dlažby do vašeho prostoru? Volejte zákaznický servis +420 553 829 829, +420 731 191 567 v době od 6:00 - 15:00.
VZOREK PODLAHY

Vodivé podlahy: Bezpečné řešení v prostředích s rizikem výbuchu podle ATEX

Provozy, které operují v prostředích s rizikem výbuchu, čelí jedinečným výzvám v oblasti bezpečnosti a ochrany zaměstnanců a zařízení. Jedním z kritických faktorů je volba správné podlahy, která minimalizuje riziko vzniku nebezpečných situací. Čím se řídit při jejich výběru a co výběr ovlivňuje?

Výbušné prostředí

Riziko výbuchu se týká všech provozů a zařízení, kde může vzniknout výbušná atmosféra. Výbušná atmosféra vzniká tehdy, když se nebezpečné látky v podobě plynů, par nebo prachu smíchají se vzduchem. Taková směs se za určitých podmínek (když není prachu ani mnoho, protože tehdy nemá oheň dostatek vzduchu pro hoření, a naopak ani málo, kdy nemá co hořet) může vznítit a způsobit obrovské škody.

Riziko výbuchů není jen v rafineriích a chemických závodech, ale také v prostorách, kde byste to možná nepředpokládali. Mezi takové prostory patří i potravinářský průmysl, zejména mlýny, sklady obilí, výroby cukru či sklady mouky. Stejně tak farmaceutický průmysl, kde se na výrobu léků používají těkavé chemikálie, či textilní průmysl, kde se vyrábějí syntetická vlákna nebo se jednoduše manipuluje s textiliemi.

Ve všech těchto prostorách může nastat situace, kdy je v ovzduší určité množství prachu nebo plynů, které může zapálit i malá jiskra v podobě statického výboje. Nevinná jiskra, která by v normálních podmínkách způsobila jen „kopnutí“ osoby při dotyku s klikou na dveřích, může způsobit obrovské škody.

Jak minimalizovat riziko vzniku elektrostatického výboje?

Elektrostatický výboj vzniká, když je v lidském těle nahromaděn příliš velký elektrický náboj. Věděli jste o tom, že lidské tělo se může nabít na náboj velký až 35 000 V? Chůze po koberci či plastové podlaze, nebo manipulace s plastovým sáčkem vás může nabít už na náboj 10 000 V. Již při velikosti náboje zhruba 7 000 V vzniká při dotyku s vodivým materiálem jiskra, která může být v prostorách s výbušným prostředím fatální.

Riziko vzniku náboje však můžete účinně minimalizovat instalací vodivé podlahy. Ty kvalitní mají dvě funkce:

 1. efektivně odvádějí elektrický náboj do uzemnění budovy,
 2. zabraňují akumulaci elektrického náboje na osobě.

Materiály, ze kterých je podlaha vyrobena, musí splňovat specifické požadavky na elektrickou vodivost, mechanickou a chemickou odolnost, aby zajistily bezpečnost a spolehlivost provozu.

Klíčová kritéria kladené podlahy určené do výbušného prostředí

 1. Antistatické nebo vodivé vlastnosti:
  a) materiál podlahy musí být schopen odvádět elektrostatický náboj, aby se zabránilo jeho hromadění a vzniku jisker.
  b) elektrický odpor podlahy by měl být v rozmezí 106 až 109 ohmu pro disipativní podlahy a méně než 10 6 ohmu pro vodivé podlahy.
 2. Mechanická odolnost:
  a) musí být dostatečně pevné a odolné proti opotřebení, aby vydržely provozní zatížení a zabránily poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost.
 3. Chemická odolnost:
  a) musí odolávat chemikáliím, které mohou být přítomny v prostředí, aby se zabránilo degradaci materiálu a udržely jeho vlastnosti.
 4. Nejiskřivý materiál:
  a) musí být navrženy tak, aby nevytvářely jiskry ani při mechanickém nárazu nebo opotřebení.

Nejčastější materiály pro podlahy do výbušného prostředí

Antistatické epoxidové pryskyřice

Epoxidové podlahy s antistatickými vlastnostmi jsou méně častým řešením v průmyslových prostředích. Tyto podlahy se snadno a jednoduše čistí, jsou však méně odolné a v případě poškození se velmi složitě opravují. Jejich nevýhodou je i nutnost dokonale připraveného povrchu, jejich zhotovení je časově náročné a jsou k tomu nutné speciální stroje, což se projevuje ve vysoké pořizovací ceně.

Antistatické vinylové krytiny

Vinylové podlahy jsou většinou odolné vůči chemikáliím a mechanickému opotřebení. Instalace vinylových pásů o šířce 2 m je obvykle komplikovanější a vyžaduje prázdný prostor, což je v případě rekonstrukce zdlouhavé a zvyšuje náklady na samotnou rekonstrukci. Navíc je nutné úplné podlepení, což znemožňuje její přesun do jiných prostor. V případě pronajatých prostor vyžaduje její odstranění vyšší náklady spojené s úpravou prostor do původního stavu.

Antistatické nebo vodivé PVC dlaždice

PVC dlaždice s antistatickými vlastnostmi poskytují dobrou ochranu proti elektrostatickým nábojům, jsou odolné vůči chemikáliím a mechanickému poškození. Jednoduše se čistí, v případě poškození lze konkrétní dlaždici rychle a jednoduše vyměnit, nevyžadují podlepení a obvykle se pokládají volně. Jejich pokládka je možná za plného provozu, což šetří náklady na vyklizení prostoru a nutné odstavení výroby/provozu. V případě přemístění provozu lze dlaždice rozebrat a znovu sestavit na novém místě.

Speciální betonové směsi

Betonové podlahy mohou být upraveny antistatickými přísadami nebo povrchovými nátěry, aby poskytovaly požadované elektrické vlastnosti a mechanickou odolnost. Jejich aplikace je náročná na přesnost a zpracování a vyžaduje profesionální instalaci.

Závěr

Podlahy určené do výbušného prostředí musí být vyrobeny z disipativních nebo v lepším případě z vodivých materiálů, které jsou odolné vůči mechanickému opotřebení a chemickým látkám. Použití správných materiálů a dodržování příslušných norem je klíčové pro zajištění bezpečnosti v takových prostředích.

Tip pro odborníky – normy, kterými se řídit

Směrnice ATEX (ATmosphères EXplosibles) je rámec právních předpisů Evropské unie, který upravuje bezpečnost výrobků, ochranných systémů a zařízení určených k použití v prostorách s rizikem výbuchu. Tyto předpisy mají za cíl minimalizovat riziko vzniku výbuchu zápalných plynů, par nebo prachu v průmyslových prostředích.

Standardní způsob splnění požadavků směrnice ATEX na bezpečnost elektrických zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostorách s rizikem výbuchu definuje harmonizovaná norma EN 60079-0 Výbušné atmosféry.

Tato norma je důležitou součástí implementace směrnice ATEX, protože poskytuje přesné technické požadavky, které musí být dodržovány v rámci evropské legislativy. Výrobci elektrických zařízení a ochranných systémů musí dodržovat požadavky této normy, aby mohli získat shodu se směrnicí ATEX a uvést své výrobky na trh v rámci Evropské unie.

Pro podlahy platí specifické požadavky definované v následujících směrnicích:

 1. EN 60079-0 a EN 60079-15: Tyto normy stanoví obecné požadavky na elektrická zařízení a ochranné systémy v prostředích s rizikem výbuchu. Zabývají se také elektrickými vlastnostmi vodivých podlah a jejich schopností odvádět elektrostatický náboj.
 2. EN 1081: Tato norma určuje požadavky na elektrický odpor podlahových krytin, což je klíčovým parametrem pro vodivé podlahy. Definuje postupy pro měření elektrického odporu a určuje požadované hodnoty v rámci bezpečných parametrů.

Pro více informací, technické specifikace nebo individuální nabídku kontaktujte naše odborníky. Pomůžeme vám najít nejlepší podlahové řešení, které splní vaše specifické požadavky.

Fortelock ESD

Vzorek podlahy

Chci vzorek