Potřebujete poradit s výběrem dlažby do vašeho prostoru? Volejte zákaznický servis +420 553 829 829, +420 731 191 567 v době od 6:00 - 15:00.
VZOREK ZDARMA

28. 2. 2024

Podporujeme Ranou péči Ostrava

V rámci firemního programu FORTEGRANT na podporu neziskových organizací v MSK kraji jsme již poněkolikáté podpořili skvělou sociální službu Raná péče Ostrava. A čím se tato služba zabývá a co během minulého roku stihli nám popsala koordinátorka projektů, Mgr. Kristina Mezníková.

Raná péče je sociální služba pro rodiny, do kterých se narodí dítě s vážným postižením. Poradkyně z Rané péče dojíždějí za rodinami s dětmi se zrakovým hendikepem nebo s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání přímo domů a v domácím prostředí pomáhají rodinám náročnou situaci zvládnout. Služba rané péče je dostupná v rámci celého Moravskoslezského kraje a je pro rodiny zdarma.

„Když se člověk vyhrabe ze všech praktických věcí, pořád mu zůstanou tíživé a bolestivé myšlenky, které není čas probrat s lékaři, není chuť probírat s přáteli a není síla probírat s nejbližšími (ano, i je to bolí). Tady je pak skvělé, když k vám domů přijede poradkyně rané péče, která vaše dítě zná, ví, o čem mluvíte, nebude před vámi mávat diagnózami a tabulkovými prognózami, ale ani nebude předstírat, že žádný problém vlastně neexistuje, že dítko je přece šikovné, jako jeho babička. A i za tu možnost chápajícího a upřímného sdílení patří dík poradkyním rané péče,“ shrnuje jedna z klientských maminek.

Díky finanční podpoře Fortemixu mohla Raná péče loni podpořit 100 rodin ze všech koutů našeho kraje, které pečují o dítě s postižením zraku nebo s kombinovaným postižením. Pět našich terénních pracovnic, poradkyň rané péče, dojíždělo za rodinami přímo do jejich domovů a v bezpečném a známém prostředí dítěte ukazovaly rodičům, jak dítě rozvíjet, jak stimulovat jeho zrakové schopnosti i jeho celkový vývoj, jaké hračky a pomůcky při tom využívat, jak s nimi pracovat, jak upravit domácí prostředí …

Zároveň poskytly rodičům potřebné sociální poradenství, předaly jim kontakty na další odborníky či návazné služby, v některých případech jsme služby dalších odborníků (jako výživový poradce, fyziotera-peut, psycholog, speciální pedagog) mohli také bezplatně zprostředkovat. Uspořádali jsme také řadu akcí pro rodiny (výlet do ZOO, mikulášskou nadílku, vzdělávací akce pro rodiče…). Velmi krásné ohlasy měla novinka v naší nabídce pro rodiny – prázdninový příměstský tábor pro rodiny dětí s postižením. Rodiče si velmi pochvalovali bohatý program pro děti i pro dospělé, ochotné dobrovolnice nám pomoh-ly s hlídáním a zabavením dětí, rodiče velmi ocenili navázání nových kontaktů s ostatními rodiči, čas na povídání, sdílení…

Naše pracovnice se vzdělávaly, spolupracovali jsme s lékaři a dalšími zdravotníky, hodně jsme se věno-vali informování o rané péči, tak aby se rodiče dítěte, u něhož je podezření na jistý hendikep či vážné onemocnění zejména v oblasti zrakového vnímání, ihned od lékařů dozvěděli o možnosti využívat bez-platnou službu rané péče. V tomto směru jsme se loni zaměřili zejména na osvětu u lékařů a odborníků, kteří pracují s nejmenšími dětmi. Jako Společnost pro ranou péči jsme uspořádali v Praze mezinárodní Konferenci rané péče EURLYAID – významné setkání odborníků napojených na ranou péči, velkou ctí pro nás bylo, že konferenci zahájila první dáma Eva Pavlová. Podařilo se nám vybavit naše pracoviště celou řadou potřebných pomůcek, hraček, testů. Pracovali jsme usilovně i v oblasti fundraisingu a PR, mediálně byl loňský rok pro ranou péči určitě úspěšný, několikrát u nás točila Česká televize.

To vše, a ještě mnohem víc jsme zvládli s Vaší podporou. Jsme velmi vděčni za to, že Vás máme jako partnery „v zádech“, podílíte se velkou měrou na každé naší cestě za rodinami. Díky Vám můžeme ulehčovat start do života dětem, které se narodily s hendikepem, a můžeme být oporou rodinám, které po narození dítěte prožívají náročné období plné nejistot, obav, stresových situací. Pomáháte nám za-jistit kvalitní a profesionální podporu rodin s dětmi s postižením v Moravskoslezském kraji. Velké díky Vám! napsala nám paní ředitelka pobočky Ostrava.

My zase děkujeme za Vaši práci a oddanost!

rana_pece3 rana_pece

Vzorek podlahy zdarma

Chci vzorek